website templates

25 GODINA SA VAMA


Sa posebnim zadovoljstvom predstavljamo Vam društvo Jakotehna iz Beograda, preduzeće koje je tokom svog dvadesetpetogodišnjeg postojanja zadržalo prepoznatljiv kvalitet u oblasti zaštite od požara.

Jakotehna d.o.o. osnovana je daleke 1991. godine u vreme dominacije državne i društvene svojine, među prvim privatnim kompanijama u Srbiji. Rešenje i dozvolu za rad br. 217.8-7/2010-07/07 od MUP-a Republike Srbije, Sektora za vanredne situacije - Uprava za vanredne situacije u Beogradu.

Osnovna delatnost preduzeća je servisiranje aparata za početno gašenje požara u skladu sa domaćim i stranim propisima, kontrolno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje požara tipa ‘S i ‘CO2’, merenje pritiska i protoka količine vode u hidrantskoj mreži za gašenje požara, ispitivanje hidrantskih creva, servisiranje stabilne instalacije za dojavu i gašenje požara. Uspešno se bavimo obukom i testiranjem kadrova iz oblasti zaštite od požara, izradom normativnih akti (programi, pravila zaštite od požara, planovi evakuacije) iz oblasti zaštite od požara.

Tu delatnost obavljamo kako na teritoriji Beograda, tako i na području cele Srbije. Magacinski prostor, servisne radionice i kancelarijiski prostor prostire se na preko 200m2. Takođe raspolažemo voznim parkom od 5 servisnih vozila. Svi zaposleni imaju položen stručni ispit. Naši kupci i partneri su iz različitih privrednih delatnosti: trgovina naftom i naftnim derivatima, građevinarstvo, sobraćaj, ugostiteljstvo. Veliki udeo u našem poslovanju imaju i javna društva, sa kojima imamo sjajnu saradnju od osnivanja.
Prepoznatljivi smo po odgovornom poslovanju, timskom radu i kvalitetu naših usluga i proizvoda.